Dịch vụ Med Spa

Các thủ tục tiên tiến

Phẫu thuật

Phẫu thuật thẩm mỹ

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được hội đồng quản trị của chúng tôi chứng nhận thực hiện nhiều quy trình tái tạo và thẩm mỹ, chẳng hạn như chỉnh hình, nâng mũi và thu gọn bụng.
* Kết quả cá nhân không được đảm bảo và có thể thay đổi từ người này sang người khác. Hình ảnh có thể chứa các mô hình.